MASS-MEDIA
Înapoi

Rezultate Campanie Națională în domeniul construcțiilor

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii, în perioada
01.04.2024-06.04.2024, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și dispozițiile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile: "construcții clădiri" - cod CAEN 41, „lucrări de geniu civil" - cod CAEN 42,"lucrări speciale de construcții" - cod CAEN 43.
Motivarea campaniei:
Domeniul construcțiilor constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia națională. În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvență care indică numărul de accidentați care revin la 1000 de lucrători, s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere majoră în numărul total de accidentați în muncă.
Obiectivele campaniei:
identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniile: "construcții clădiri" - CAEN 41," lucrări de geniu civil" - CAEN 42, "lucrări speciale de construcții" - CAEN 43;
eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.
Astfel, acțiunile de control s-au desfășurat sub coordonarea directă a inspectorului șef al I.T.M. Argeș - doamna Anița Maria Neacșu, care împreună cu inspectorul șef adjunct în domeniul relațiilor de muncă – domnul Cristian Soare, și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș, au fost prezenți efectiv în teren, inclusiv în ziua de sâmbătă 06.04.2024.
Bilanțul acțiunilor de control desfășurate este:
nr. de controale efectuate: 82
► nr. de sancțiuni aplicate: 48
valoare totală amenzi: 780.500 lei
În domeniul relațiilor de muncă a fost efectuat un numar de 42 controale. Au fost aplicate 21 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 695.000 lei. Astfel, la 9 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 45 persoane, valoarea amenzilor aplicate fiind de 680.000 lei.
În domeniul securității și sănătății în muncă a fost efectuat un numar de 40 controale. Au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor fiind de 85.500 lei. De asemenea, a fost dispusă și o sancţiune contravenţională complementară, constând în sistarea activității urmare a existenţei unei stări de pericol grav și iminent de accidentare, datorată riscului de cadere de la înălțime a lucrătorilor.
Principalele deficiențe constatate: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, neasigurare control medical la angajare și periodic, neasigurare instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la angajare și periodic, neasigurare echipamente individuale de protecție, neasigurare semnalizare de securitate și sănătate în muncă.