Campanii, acțiuni și tematici

ACTIUNEA NR.20  DIN PROGRAMUL CADRU AL INSPECTIEI MUNCII PE ANUL 2020

 

Acţiune de control

privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM

Acţiunea are ca obiective:

 -Diseminarea, în rândul inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, a publicaţiei „Principii pentru inspectorii de muncă privind evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice”, elaborată de Grupul de lucru EMEX (riscuri noi şi emergente) constituit de Comisia Europeană – Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) şi adoptată de acesta în 23 mai 2018;

-Informarea inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la bunele practici europene privind SSM, din perspectiva de vârstă;

-Controlul locurilor de muncă din microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) unde îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici (peste 60 ani) şi utilizarea unui nou instrument de control (checklist) pentru identificarea unor riscuri în mediul de muncă, care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici;

-Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici.

 

 

 

 

ACTIUNEA  NR.19 DIN  PROGRAMUL CADRU DE ACTIUNI AL INSPECTIEI MUNCII PENTRU ANUL 2020

 

Acţiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă

 şi sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos

 


În acest sens punem la dispoziţie materialele elaborate de către Inspecția Muncii pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, respectiv:Acţiunea are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin consilierea angajatorilor care înfiinţează noi firme, cu privire la obligaţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale în domeniu.

-fişa privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici;

-fişa privind instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă;

-fişa privind informarea, instruirea şi consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi întreprinderi mici;

-fişa privind consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.

 

Actiunea 19    Actiunea 19    Actiunea 19    Actiunea 19     Actiunea 19   Actiunea 19