Persoane cu functii de conducere

Nume si prenume Functia Telefon

Leo KOHUT

Inspector Sef
(exercitare temporara)
0231 514 854

Dan MOLDOVANU

Inspector Sef ADJUNCT 0231 514 854

Daniela Petronela LOZNEANU

Inspector Sef ADJUNCT 0231 514 854


PROGRAM DE AUDIENTE

Inspector-sef LUNI-VINERI 9.30-10.30
INSPECTOR ŞEF ADJUNCT RELAŢII DE MUNCĂ LUNI VINERI 9.30-10.30
INSPECTOR ŞEF ADJUNCT SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ LUNI-VINERI 9.30-10.30