GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD/GDPR).

Acesta reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate, o organizație, inclusiv instituții publice a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani (ITM) colectează și procesează date personale, în conformitate cu prevederile RGDP.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani nu prelucrează aceste tipuri de date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.


 Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care ITM le prelucrează sunt date de identificare, financiare, demografice sau alte date personale care sunt colectate direct de la cetățeni sau parteneri (ONG, etc.) prin intermediul aplicațiilor/petițiilor/solicitărilor/adreselor/informărilor primite la sediu sau prin poșta electronică/fax.


 Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate și protejate atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate.


 Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale pe care le regăsiți aici http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazurile în care datele cu caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal.

ANSPDCP are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26)


 Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

Sediul ANSPDCP - Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: 
www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


 Având în vedere prevederile RGDP, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani a fost numit responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelamuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa – itmbotosani@itmbotosani.ro, referitoare la acest lucru sau prin transmiterea unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la Registratura la sediul ITM din Botoșani, Str. Calea Națională nr. 83A, cod poștal 710038.


 De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în vigoare, precum și siteurile instituțiilor abilitate, după cum urmează:

 

Formulare pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

 

                    Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare                    Drepturile persoanelor vizate Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)