Servicii externe si intruniri ale Comisiei de abilitare
Intrunirea  Comisiei de Abilitare in 2 aprilie 2020

Lista solicitanților care au obținut avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul Securității și Sănătății in Muncă:
LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE STABILITE ÎNTR-UN STAT MEMBRU AL UE ORI AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN CARE PRESTEAZĂ SERVICII EXTERNE DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE, ÎN REGIM TEMPORAR SAU OCAZIONAL, ÎN ROMÂNIA:

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE STABILITE ÎNTR-UN STAT MEMBRU AL UE ORI A SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN CARE PRESTEAZĂ SERVICII EXTERNE DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE, ÎN REGIM ERMANENT, ÎN ROMÂNIA
Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate conform HG nr.1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

 

Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr.1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului
nr. 455 din 14 iunie 2010