Autorizări/Avize/Acte

Lista artificierilor si pirotehnicienilor autorizati

 

Materii explozive

Prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.
Reglementari  privind materiile explozive:

LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive ;

HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor ;

HOTĂRÂRE nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice .

Avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

Reglementari legale:

LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004, republicata,privind regimul armelor, componentelor esenţiale şi al muniţiilor, modificata si completata prin :

LEGEA nr. 319 din 11 decembrie 2015;

LEGEA nr. 22 din 21 martie 2017;

LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 iulie 2021;

LEGEA nr. 272 din 12 noiembrie 2021.

Ordinul nr.1884/ 05.07.2018 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie
Avizul se solicita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla spatiul de depozitare.

Produse de protectia plantelor

Reglementari legale:
Ordonanta nr.4/20.01.1995, actualizata, privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, modificata prin:

LEGEA nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura

LEGEA nr. 26/28.02.2006;

Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007;

Legea nr.28/05.03.2009

Ordonanta nr.41/22.08.2007, actualizata, pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, modificata prin:

Legea nr.28/05.03.2009

Legea nr.266/07.12.2011

Legea 180/18.10.2012

Utilizatorii/comerciantii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor înregistra la unitatile fitosanitare, inspectoratele teritoriale de munca, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
Autorizatia pentru utilizare/prestari servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Braila.
Certificatul de înregistare emis de unitatea fitosanitara, în cazul comercializarii de produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Braila.

Avizul inspectoratului teritorial de munca se solicita numai pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice T+ si toxice T.