Centre Pilot

Această secţiune prezintă exemple din practica implementării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă.

Cele şase centre pilot au fost create ca modele pentru promovarea bunelor practici europene de securitate şi sănătate în muncă pentru sectoarele tradiţionale cu risc ridicat, precum: construcţiile, agricultura, industria mobilei, industria textilă, industria chimică, transport şi distribuţie.

Nu uitaţi că "Investind în securitatea muncii creşteţi profitul!"

Practic, acordând atenţie aplicării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, creşteţi capacitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, ceea ce va conduce la crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos.