Ghidul de evaluare a riscurilor

Descarca Ghidul de evaluare a riscurilor in format pdf

Inspecţia Muncii a derulat în perioada 2006-2007, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană din Austria, proiectul Phare de înfrăţire instituţională "Implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în întreprinderile mici şi mijlocii".

Ghidul de evaluare a riscurilor profesionale în IMM, elaborat de grupul de experţi români şi europeni ai proiectului, a fost conceput pentru a oferi angajatorilor, lucrătorilor şi persoanelor responsabile cu securitatea şi sănătatea în muncă modele de practici europene pentru aplicarea legislaţiei din domeniu.

Ghidul se doreşte a fi un instrument practic, un material de orientare şi informare, un suport tehnic pentru toţi experţii implicaţi în evaluarea riscurilor la locul de muncă.

Ghidul propune un demers de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale prin prezentarea conceptelor de bază şi a unei metodologii de evaluare a riscurilor profesionale pornind de la prevederile legislaţiei naţionale armonizată cu cea europeană.