Legislatie

Principalele acte normative din domeniul legislaţiei muncii :

Legea 108/1999

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 

Hotarârea de guvern nr. 1377/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

Legea 319/2006

privind  securitatea şi sănătatea în muncă

 

Legea 53/2003

CODUL MUNCII

 

Hotărârea 1425/2006

norme metodologice de aplicare a a Legii 319/2006

 

Ordinul 826/2014

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

Legea 40/2011

modificari la Codul muncii

 

Legea 52/2011

privind zilierii

 

Norme metodologice de aplicare a Legii 52/2011

privind zilierii

 

Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

Ordin 1918 din 25.07.2011

aprobarea procedurii - registrul electronic de evidenta a salariatilor

 

Hotărârea nr. 1105 din 2011

modificarea HG 500/2011 privind registrul electronic de evidenta a salariatilor