Campanii de control în domeniul RM

 

  • Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari (Perioada de desfăşurare 19.02.2018 - 30.04.2018)
  • Campania Naţională privind respectarea de către operatorii care prestează servicii poştale şi de curierat a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto şi curierilor cu domeniul de activitate principal, potrivit codului CAEN 5320 - Alte activităţi poştale şi de curierat (Perioada de desfăşurare 19.03.2018 - 30.03.2018)