Conducere

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Program de audienţe

Gabriel Constantin GHEORGHE

 

Bogdan CHITACU

 

Ion POPA

Inspector Sef

 

Inspector Sef Adj. RM

 

Inspector Sef Adj. SSM

marţi orele 10:00 - 12:00

 

miercuri orele 10:00 - 12:00

 

joi orele 10:00 - 12:00