Evidența zilierilor

 

  • În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se realizează în registrul special de evidenţă a zilierilor.
  • Extrasele registrelor de evidenta a zilierilor pe care beneficiarii au obligatia de a le inainta lunar pana la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca, continand inregistrarile din luna precedenta.
  • Pentru prestarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional de către minori cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani este necesar acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali și se exprimă în scris.  

Documente utile:

- Cerere solicitare registru de evidenţă a zilierilor 
- Cerere depunere registru de evidenţă a zilierilor
- Delegatie in vederea ridicării registrului de evidenţă a zilierilor  
- Alte precizări