Legislație
Legea 108/1999
privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 
Hotarârea de guvern nr. 1377/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric
 
Legea 319/2006
privind  securitatea şi sănătatea în muncă
 
Legea 53/2003
CODUL MUNCII
 
Hotărârea 1425/2006
norme metodologice de aplicare a a Legii 319/2006
 
Ordinul 826/2014
privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii
 
Legea 40/2011
modificari la Codul muncii
 
Legea 52/2011
privind zilierii
 
Norme metodologice de aplicare a Legii 52/2011
privind zilierii
 
HOTARARE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenta a salariatilor
 
Ordin 1918 din 25.07.2011
aprobarea procedurii - registrul electronic de evidenta a salariatilor