Munca nedeclarată
MUNCA NEDECLARATĂ 
 
Ce înseamnă "munca la negru"? 
 
Munca nedeclarată reprezintă acea activitate prestată de un salariat pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă. 
Fiecare salariat trebuie să ştie că pentru a fi angajat legal va semna un contract individual de muncă şi va semna lunar un ştat de plată sau orice alt document care să reflecte salariul realizat în luna respectivă. 
  
Dezavantaje pentru salariat 
 
Munca nedeclarată implică un loc de muncă nesigur, cu perspective pe termen scurt, fără posibilităţi de progres profesional, cu salarii mai mici decât cele de pe piaţa muncii, fără protecţie socială. Efectele negative pentru cei care prestează activitate nedeclarată se manifestă inclusiv în poziţia economico-socială precară în comparaţie cu salariaţii angajaţi cu forme legale. Angajatorii plătesc salarii mici, de multe ori sub nivelul minim pe economie şi sub nivelul cuvenit pentru vechimea, pregătirea şi timpul lucrat de cel în cauză. 

 Angajaţii nu beneficiază de următoarele drepturi: 

- Vechime în muncă şi în specialitate;. 

- Asigurarea pentru riscuri cum sunt: invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul; 

- Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; 

- Dreptul la pensie de limită de vârstă sau de invaliditate; 

- Indemnizaţie de somaj şi plăţi compensatorii în caz de concedieri; 

- Dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare şi reconversie profesională precum şi alte măsuri în vederea exercitării unei activităţi sau ocupării unui loc de muncă; 

- Asigurare de sănătate; 

- Spitalizare gratuită şi medicamente compensate 

- Concediu de odihnă şi alte concedii pentru evenimente deosebite: căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie, etc.; 

- Plata diurnei pentru delegare şi a indemnizaţiei de detaşare; 

- Concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani; 

- Acces pe piaţa creditelor bancare; 

- Tichete de masă. 

 
Mai mult decât atât, conform Codului Muncii, art.260, alin.1, lit. f, prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. 
 
 
Dezavantaje pentru angajator 
 
Nu poate avea un control legal asupra salariatului său. Nu beneficiază de subvenţii din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane. Persoanele angajate fără forme legale, pot produce pagube la locul de muncă fără a putea fi traşi la răspundere civil sau penal., În plus, conform Codului Muncii, art.260, alin.1, lit. e, primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată. 
   
Cine câştigă de pe urma muncii la negru? 
 
Avantajul financiar imediat, obţinut de angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale. 
  
Cine pierde? 
 
 Persoanele aflate în această situaţie au numai de pierdut, fiindu-le afectate drepturile salariale, asigurările sociale (pensie, sănătate, şomaj), siguranţa materială a familiei şi nu în ultimul rând statutul social. 
  
Ce e de făcut ? 
 
Întocmiţi o sesizare adresată Inspectoratului Teritorial de Muncă – formularul se găseste pe site-ul ITM Buzău, care să conţină descrierea situaţiei celui în cauză sau chiar a altora. 
Menţionăm că inspectorii de muncă sunt obligaţi prin lege să păstreze secretă identitatea celor care sesizează. 
  
Modalităţi de transmitere a sesizării către Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău
 
  • - Prin e-mail la adresa itmbuzau@itmbuzau.ro 
  • - Prin fax la secretariatul institutiei 0238/426939
  • - Prin prezentarea la registratura inspectoratului 
  • - Prin poştă 
  • - Prin tel verde la nr. 0800800484

  
Termene de soluţionare a sesizării 
 
Conform O.G. nr. 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor, modificată, autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul iniţial de 30 zile cu cel mult 15 zile. 
Menţionăm că în perioada termenelor legale veţi primi un răspuns oficial din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău asupra celor sesizate de dumneavoastră.

Amenzi aplicate in anul 2018: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai