Conducere

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin

Inspector șef - Schinteie Camelia-Luminița

Inspector șef adjunct relații de muncă - Oberșterescu Eugenia-Florica

Inspector șef adjunct securitate și sănătate în muncă - Bala Ștefan

Șef serviciu Control Relații de Muncă - Bârborică Ovidiu-Traian

Șef serviciu ERUI - Tașcău Daniela