Contracte colective de muncă

Hotaririle judecatoresti de constatare a reprezentativitatii sindicatelor si federatiilor sindicale la nivel de unitate, in conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 367/2022 privind dialogul social:   [sindicatul Sanitas al Spitalului Judetean de Urgenta Resita] [sindicatul Sindprim din cadrul Primariei Orasului Bocsa]

Potrivit art. 55 din Legea nr. 367/2022 - privind dialogul social litera D,  dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se face astfel:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatia sindicala si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organului executiv de conducere;
b) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al organizatiei sindicale privind numarul total de membri de sindicat;
c) adeverinta eliberata de angajator sau certificat eliberat de Inspectia Muncii, privind numarul de angajati/lucratori din unitate, pe baza informatiilor extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori. Eliberarea certificatului in acest scop se face gratuit;
d) dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

REPREZENTATIVITATE SINDICATE

Cerere înregistrare contract colectiv de muncă

Împuternicire ridicare contract colectiv de munca

Cerere reprezentativitate sindicat