Contracte colective de muncă
  • Procedura operațională privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate și a hotărârilor arbitrale, precum și concilierea conflictelor colective de muncă [descarcă]        
  • Anexe la procedura operațională   [descarcă]

 

      Potrivit art. 51 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 - privind dialogul social îndeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 52. din acelasi act normativ.

         Potrivit art. 52 lit. C) din Legea nr. 62/2011, dovada îndeplinirii conditiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, se face astfel:

  • copie a hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile de dobândire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;
  • declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;
  • dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;
  • dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

            Conform art. 53 alin. (3) din actul normativ mai sus mentionat, anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune o copie scrisa si una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va înregistra si va emite dovada în acest sens. Având în vedere cele precizate mentionam ca prevederile art. 53 reprezinta o obligatie administrativa a sindicatului, dovada emisa in acest sens de catre inspectoratul teritorial de munca nu acorda reprezentativitate sindicatului. Astfel, inspectoratul teritorial de munca emite dovezile de depunere a actelor enumerate in lege in vederea obtinerii reprezentativitatii, si nu pentru «dovedirea conditiilor de reprezentativitate la instanta de judecata».
            Pentru emiterea dovezii de reprezentativitate nu se percep taxe.


REPREZENTATIVITATE SINDICATE

Cerere înregistrare contract colectiv de muncă

Împuternicire ridicare contract colectiv de munca

Cerere reprezentativitate sindicat