Formulare SSM

Autorizare din punct de vedere al securității muncii:

1. Prevederi legale privind autorizarea [descărcare]
2. Cadrul legal și documente necesare [descărcare]
3. Model cerere si de opis documente, conform HG nr. 1425/2006 [descărcare]
4. Model de declarația pe propria răspundere, conform HG nr. 1425/2006 [descărcare]
5. Certificat constatator [descărcare]

 

 

 


Cercetare evenimente:

1. Fișa comunicare evenimente  [descărcare]
2. Formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM [descărcare]
3. Adresa angajator catre politia rutiera [descarcare]

 

Formulare care privesc activitatea Comisiilor de abilitare și avizare:

0. Documente necesare pentru abilitarea serviciului extern de prevenire și protecție [descarcare]
1. Model de cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire și protecție [descarcare]
2. Model de cerere de reînnoire a certificatului de abilitare [descarcare]
3. Model de notificare pentru prestare permanentă, în regim de stabilire [descarcare]
4. Model de notificare pentru prestare temporară sau ocazională [descarcare]
5. Model de cerere în vederea avizării documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă [descarcare]

 

Autorizări / Avize / Acte

Modele recomandate

0. Adresa inaintare Lista la ITM [descarcare]
1. Lista nominală a lucrătorilor implicați în activitățile pentru care rezultatele evaluării evidențiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor conform art. 23 (1) din HG 1093/2006  [descarcare]
2. Inventarul/registrul agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 modificată şi art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată [descarcare]
3. Lista substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase deţinute conform  art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată [descarcare]
4. Toate evidențele într-un document [descarcare]
5. Autorizare Legea 126/1995 [descarcare]
6. Cerere de avizare spatiu depozitare capse si pulberi pentru munitii [descarcare]
7. Cerere avizare spatiu comercializare, pastrare articole pirotehnice [descarcare]

 

Diverse:

1.

2.

3.

4.

Declaratie prealabila santier temporar si mobil

Datele privind unitatea

Model sesizare (aici)

ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE

[descarcare]

[descarcare]

 

[descarcare]