Legislație

 

Pentru vizualizarea actelor legislative accesati site-ul legislatie.just.ro

 ***Lista actualizată la data de 10.03.2013***

  • Legea nr. 108/1999 (M.O. 740/10.10.2002) – republicată – privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
  • Hotărârea nr. 488 din 13 iulie 2017  – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
  • O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ ;
  • O.G. nr. 27/2002 (M.O. 84/01.02.2002) – modificată prin Legea nr.233/2002 (M.O. 296/30.04.2002) – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
  • O.G. nr. 33/2002 (M.O. 88/02.02.2002) – modificată prin Legea nr.223/2002 (M.O. 290/29.04.2002) – privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;