Munca în străinătate

Avertisment privind munca în străinătate [descarcă]

CUPRINS:

 

Despre munca în străinătate

Inspecția Muncii, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin legea de înființare și organizare, verifică și respectarea prevederilor legale referitoare la protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Legea 156/2000 reglementează condițiile în care aceste societăți comerciale pot desfășura activitate de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate.

Conform legii, agentul de ocupare a forței de muncă trebuie să fie o societate românească ce are a activitate principală "selecția și plasarea forței de muncă", să dispună de spațiul și dotările  necesare pentru buna desfășurare a activității, să aibă încadrat în muncă personal cu experiență în domeniul forței de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele și solicitările de locuri de muncă în străinătate, informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă și să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia își are sediul (model cerere).

Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a încheia cu cetățenii români contracte de mediere, aceste contracte trebuie să conțină, printre altele: durata contractului și modul de soluținare a eventualelor litigii. De asemenea, agenții au obligația de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetățenii români și angajatorii străini în limba română.

Ca un AVERTISMENT lansat de Inspecția Muncii persoanelor care vor să lucreze în străinătate, le precizăm următoarele:

  • înainte de a apela la serviciile unei societăți comerciale care are ca activitate principală "selecția și plasarea forței de muncă", solicitanții locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediul în vedera solicitării de informații referitoare la:
    • înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă (lista acestora pentru ITM Caras-Severin o puteți descărca aici);
    • sancțiunile aplicate, daca a fost cazul.
  • de asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate, acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente: țara de reședință, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare (adresă, număr de telefon/fax), descrierea muncii și a condițiilor de muncă, durata timpului de muncă și repaus, durata contractului individual de muncă, condițiile de salarizare, condițiile de transport, locuit, condițiile de protecție socială.
  • persoanele fizice nu au dreptul să exercite activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate.

 

 Ghiduri

 

 

Ghid pentru persoanele fizice si juridice care detin o autorizatie eliberata de Autoriatatea de Autorizare a Agentilor de Plasare a Fortei de Munca
 

  • Standarde de autorizare  - engleza [descarca]
  • Ghidul GLA pentru lucratorii care vin in Marea Britanie [descarca]