Informatii accidente
Înapoi

Modalitati Comunicare Evenimente

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta informeaza potrivit:

•      ”Art. 27 (1) Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de îndata, dupa cum urmeaza: a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele asa cum sunt definite la art. 5 lit. f); (…)“ din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca cu modificarile si completarile ulterioare.

•       ”Art. 109 Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, conform modelului prevazut în anexa nr. 13“ din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.


·       “Art. 2, punctul 16 comunicare - procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndata, dar nu mai târziu de 24 de ore, autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din lege;” din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

· Adresa email comunicare evenimente :itmconstanta@itmconstanta.ro

Anexa 13 - Comunicarea evenimentelor