Conducerea I.T.M Dâmbovița

 

                                                      

Numele şi prenumele Funcţia Telefon

Marius LIXANDRU

Inspector șef

0245.612021

Amalia BOSNEA

Inspector șef adjunct SSM 0245.612021

Vacant

Inspector șef adjunct RM