Prezentare

INSPECŢIA MUNCII


Schimbarea continuă a pieţei muncii, a condiţiilor reale de muncă şi a raporturilor juridice de muncă determină adaptarea permanentă a legislaţiei muncii la prevederile comunitare în domeniu.
Inspecţia Muncii asigură controlul respectării legislaţiei naţionale armonizate pentru a garanta o protecţie socială reală pentru toate categoriile de salariaţi şi pentru a diminua fenomenul muncii fără forme legale de angajare.
În acest scop, în perioada 2005 – 2006, Inspecţia Muncii a derulat, în parteneriat cu Inspecţia Muncii şi a Asigurărilor Sociale din Spania, un proiect de înfrăţire instituţională finanţat de Uniunea Europeană cu tema „Întărirea capacităţii instituţiei de a controla aplicarea legislaţiei naţionale prin care s-a transpus acquis-ul comunitar în domeniul relaţiilor de muncă”

Informare/conştientizare
Pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, salariaţilor, partenerilor sociali şi a publicului larg, experţii români şi spanioli au elaborat în cadrul proiectului „Ghidul relaţiilor de muncă”.
Acesta este un instrument de informare directă, permanentă, actualizată, gratuită şi uşor accesibilă, asupra reglementărilor în domeniul relaţiilor de muncă, pus la dispoziţia celor interesaţi.

Ghidul relaţiilor de muncă
„Ghidul relaţiilor de muncă”, disponibil on-line, conţine informaţii privind drepturile şi obligaţiile ce decurg dintr-un raport de muncă individual şi colectiv (contractul individual de muncă, durata timpului de muncă, salarizarea etc.), jurisdicţia muncii şi modul în care Inspecţia Muncii controlează aplicarea reglementărilor în domeniu.
Ghidul conţine, pe lângă textele legale în vigoare, şi o explicaţie sumară a acestora, cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor în acest domeniu şi permite căutarea unei informaţii pornind de la cuvinte cheie indexate alfabetic.

Accesibilitate
Ghidul relaţiilor de muncă a fost realizat din perspectiva utilizatorului, bazându-se pe instrumente şi modalităţi de accesibilitate recunoscute la nivel european, oferind astfel posibilitatea informării, fără a limita în niciun fel accesul persoanelor cu dizabilităţi de vedere, auz sau mobilitate (cu dificultăţi în utilizarea tastaturii sau mouse-ului).

Sperăm ca această primă versiune a „Ghidului relaţiilor de muncă” să fie utilă şi să contribuie la consolidarea ansamblului de acţiuni ale Inspecţiei Muncii orientate spre transparenţa informaţiei şi atenţia acordată cetăţenilor.