Relaţii de muncă

Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice în domeniul relaţiilor de muncă

 

a) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
b) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
c) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
d) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor
prestaţiilor acestora;
e) controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;


f) primeşte şi transmite în sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;
g) asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor;

  • Campanie europeana de conștientizare a lucrătorilor și angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate 21-25.09.2020

În perioada 21-25 septembrie 2020, Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de muncă nedeclarată (UDWP), al cărei membru este și Inspecția Muncii, îmreună cu Comisia Europeană, desfășoară, sub denumirea #EU4FairWork, o Campanie europeană de conștientizare a lucrătorilor și a angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate.

În acest context, vă punem la dispoziție materialele elaborate în cadrul Platformei, respectiv, slideurile de prezentare a Campaniei și posterele cu mesajele de conștientizare:

  1. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-1.pdf/d0820533-5cbe-4277-ba49-5a6b9857e5b4
  2. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-2.pdf/e28b7533-0150-4d17-ac77-35c9ab22f04d
  3. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-3.pdf/08d5f6da-73d3-4551-97be-2d7699305161
  4. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-4.pdf/627ef1a8-aba0-461d-9b1f-469e0c221170
  5. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-5.pdf/782ef394-2dcb-4a4b-802b-64f967223108
  6. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-6.pdf/85b6514e-c25a-4621-a8ee-14b79739f4c1
  7. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-7.pdf/1648e879-e0e9-4714-a5d9-59ac87a5def6
  8. /documents/632396/632880/Campaign+posters+-+editable-8.pdf/8b26dcb0-6156-40a9-9e4c-6f9d3dc134fd

     Slide prezentare campanie