Legislaţie

 

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii

- Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

- H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

- Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

- H.G. nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei

- Ordonanta de Guvern nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 62/2011 – a dialogului social

- H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

- Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor

- Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul MMFPS nr. 1918/2011 – privind aplicarea prevederilor H.G. nr.500/2011

- OUG nr. 44/2008 – privind desfasurarea-activitatilor-economice-de-catre-PFA-intreprinderile individuale si familiale

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata

- Legea nr.210/1999 – Legea concediului paternal

- O.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata,

- H.G. nr. 234/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

- Legea nr. 52/2011 privind privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,

- Ordinul nr. 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 52/2011 privind privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,

- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania