Contracte colective

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2022:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data: 04.01.2022
SINDICATUL LIBER ICEPRONAV GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.141/29.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu din 23.09.1998 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în  componenţa organelor de conducere şi a statutului  sindicatului;
- Copia Încheierii nr.161/PJ/19.03.2021 din Şedinţa din Camera de consiliu din 19.03.2021 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în componenţa Biroului Executiv al Consiliului Sindicatului Liber ICEPRONAV;
- Copia declaraţiei din 04.01.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă nr.HR3/03.01.2022 eliberată de SC ICEPRONAV ENGINEERING SRL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
2.
Data: 05.01.2022
SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET
- Copia Sentinței Civile nr.31/S/23.09.2016 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.11748/02.12.2020 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti cu privire la modificările intervenite în actele constitutive  ale  sindicatului;
- Copia declaraţiei nr.21/SNST/04.01.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţă nr.1134/06.12.2021 eliberată de Clubul Sportiv Municipal “Dunărea Galaţi”  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
3.
Data: 22.02.2022
SINDICATUL ICMRS
- Copia Sentinței Civile nr.111/PJ/13.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu nr.698/PJ din 13.12.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în  componenţa organelor de conducere şi a statutului  sindicatului;
- Declaraţia nr.01/04/22.02.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Adeverinţa din 27.02.2022 eliberată de SC TO PREST CONSTRUCT SRL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
4.
Data: 4.03.2022
SINDICATUL NAŢIONAL AL GREFEI JUDICIARE DICASTERIAL
- Copia Sentinței Civile nr.139/09.03.2005 a Judecătoriei  Timişoara, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.14552/26.11.2019 a Judecătoriei  Timişoara  cu privire la modificările intervenite în acte constitutive;
- Copia Sentinței Civile nr.7505/09.06.2021 a Judecătoriei  Timişoara  cu privire la modificările intervenite  în acte constitutive;
- Declaraţiei semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din cadrul instanţelor judecătoreşti din aria teritorială a Curţii de Apel Galaţi;
- Copie adeverinţă nr.1219/A/21/08.03.2022 eliberată de Curtea de Apel Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate şi al instanţelor aflate în aria teritorială de competenţă.