Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2018:

1.
Data: 12.01.2018
SINDICATUL ENERGETICIENILOR GALAŢI
-Copia Sentinţei Civile nr.71/PJ/1990; 3/2004; 247/PJ/2017. 
-Declaraţia nr.2/11.01.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.174/09.01.2018.
2.
Data: 26.02.2018
SINDICATUL TESA ŞI OPERATIVI DIN CADRUL S.C. ECOSAL S.A. GALAŢI
-Copia Sentinţei Civile nr.30/PJ/2000 , Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu din 25.01.2002, 17.06.2002.
- Declaraţia nr.11/26.02.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.2491/26.02.2018.
3.
Data: 09.03.2018
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinţei Civile nr.51/PJ/1990; 45/PJ/2008; 13382/PJ/2014,  Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu din 20.02.1992, 13.11.2003.
- Declaraţia nr.284/07.03.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.224/05.03.2018.