Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2020:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data: 14.01.2020
SINDICATUL „ACTIVE SYSTEM” GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.8373/2015 PJ/24.09.2015 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Statutului Sindicatului” Active System”
-Copia declaraţiei nr.333/10.01.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă eliberată de SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.GALAŢI  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
2.
Data: 28.01.2020
SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET  BUCUREŞTI
-Copia Sentinței Civile nr.31/SJ/23.09.2016 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.7216/28.06.2019 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti  cu privire la modificările intervenite în statutul sindicatului;
-Copie după Încheierea din data de 19.07.2019 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti  cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinței civile nr.7216/28.06.2019 privind sediul  sindicatului;
-Copia declaraţiei nr.289/SNST/20.01.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.2008/16.12.2019 eliberată de Clubul Sportiv Universitatea Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
3.
Data: 29.01.2020
SINDICATUL ŞOFERILOR LIBERI DIN S.C.TRANSURB S.A. GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.12222/PJ/27.11.2014 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Încheierii nr.419/PJ/06.08.2019 a Judecătoriei Galaţi cu privire la modificările componenţei membrilor Biroului executiv de conducere şi a Statutului sindicatului;
-Copia declaraţiei nr.1052/27.01.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.1332/27.01.2020 eliberată de S.C.Transurb S.A. Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate.
4.
Data: 29.01.2020
SINDICATUL AMBULANŢA GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.65/11.07.1991 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copie după Încheierea nr.672/PJ din data de 17.10.2018 a Judecătoriei Galaţi cu privire la modificările intervenite în actul constitutiv al sindicatului;
-Copia declaraţiei şi a tabelului cu numărul membrilor de sindicat din unitate la data de 01.01.2020;
-Copie adeverinţa nr.146/14.01.2020 eliberată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
5.
Data : 12.02.2020
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/29.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei civile nr.520/20.09.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului şi a componenţei organului executiv de conducere;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului, nr.111/12.02.2020, privind numărul de membri de sindicat din următoarele 17 unităţi: Liceul cu Program Sportiv- Galaţi, Palatul Copiilor, Liceul Teoretic “Dunărea”, Liceul de Turism şi Alimentaţie „Dumitru Moţoc”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galaţi, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic nr.1 Cudalbi, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step”,Grădiniţa cu Program Prelungit „Elena Doamna”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Motanul Încălţat”.
- Adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Liceul cu Program Sportiv- Galaţi – adeverinţa nr.103/16.01.2020
2. Palatul Copiilor– adeverinţa nr.29/16.01.2020
3. Liceul Teoretic “Dunărea”– adeverinţa nr.7957/18.12.2019
4. Liceul de Turism şi Alimentaţie „Dumitru Moţoc”– adeverinţa nr.148/21.01.2020
5. Liceul Teoretic „Mircea Eliade”– adeverinţa nr.59/17.01.2020
6. Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” Galaţi- adeverinţa nr.259/28.01.2020
7. Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan”- adeverinţa nr.264/20.01.2020
8. Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galaţi - adeverinţa nr.805/07.02.2020
9. Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”- adeverinţa nr.212/22.01.2020
10. Liceul Tehnologic „Costache Conachi”- adeverinţa nr.3186/22.01.2020
11. Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”- adeverinţa nr.171/22.01.2020
12. Liceul Tehnologic nr.1 Cudalbi- adeverinţa nr.91/22.01.2020
13. Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”- adeverinţa nr.120/17.01.2020
14. Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step”- adeverinţa nr.27/16.01.2020
15. Grădiniţa cu Program Prelungit „Elena Doamna”- adeverinţa nr.13/20.01.2020
16. Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici”- adeverinţa nr.87/23.01.2020
17. Grădiniţa cu Program Prelungit „Motanul Încălţat”- adeverinţa nr.26/27.01.2020
6.
Data :12.02.2020
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/29.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei civile nr.520/20.09.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului şi a componenţei organului executiv de conducere;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului, nr.113/12.02.2020, privind numărul de membri de sindicat din următoarele 20 unităţi: Şcoala Gimnazială „Vasile Burlui”, Şcoala Gimnazială nr.1 sat Slivna, Şcoala Gimnazială „Alexandru Moruzzi”,Şcoala Gimnazială nr.1 Rediu,Şcoala Gimnazială „Grigore Hagiu”, Şcoala Gimnazială „Gheorghe şi Maria Taşcă” Bălăbăneşti,Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”,Şcoala Gimnazială nr.1 Vîrlezi,Şcoala Gimnazială „Sf. Trei Ierarhi” Hanu Conachi, Şcoala Gimnazială nr.1 Folteşti, Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Cuca, Şcoala Gimnazială nr.1 Griviţa, Şcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae” Vlădeşti, Şcoala Gimnazială nr.1 Băneasa,Şcoala Gimnazială nr.1 Jorăşti, Şcoala Gimnazială nr.1 Rădeşti,Şcoala Gimnazială nr.1 Fântânele,Şcoala Gimnazială nr.1 Suhurlui,Şcoala Gimnazială nr.1 Şendreni,Şcoala Gimnazială nr.25.
- Adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială „Vasile Burlui” localitateaSuceveni- adeverinţa nr.206/29.01.2020;
2. Şcoala Gimnazială nr.1 sat Slivna localitatea Slivna – adeverinţa nr.237/27.01.2020;
3.Şcoala Gimnazială „Alexandru Moruzzi” localitatea Pechea–adeverinţa nr.92/27.01.2020;
4. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Rediu – adeverinţa nr.169/29.01.2020;
5.Şcoala Gimnazială „Grigore Hagiu” localitateaTg.Bujor – adeverinţa nr.131/21.01.2020;
6. Şcoala Gimnazială „Gheorghe şi Maria Taşcă” localitatea Bălăbăneşti-adeverinţa nr.51/27.01.2020;
7.Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”localitatea Cuza Vodă- adeverinţa nr.132/21.01.2020;
8. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Vârlezi- adeverinţa nr.111/22.01.2020;
9.Şcoala Gimnazială „Sf. Trei Ierarhi” localitatea Hanu Conachi-adeverinţa nr.37/23.01.2020;
10.Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Folteşti- adeverinţa nr.51/16.01.2020;
11.Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” localitatea Cuca-adeverinţa nr.139/20.01.2020;
12. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea  Griviţa-adeverinţa nr.72/21.01.2020;
13. Şcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae”  localitatea Vlădeşti-adeverinţa nr.49/20.01.2020;
14. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea  Băneasa- adeverinţa nr.31/20.01.2020;
15. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Jorăşti-adeverinţa nr.83/21.01.2020;
16. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Rădeşti-adeverinţă nr.80/22.01.2020;
17. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Fântânele-adeverinţă nr.53/17.01.2020;
18. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Suhurlui-adeverinţă nr.32/17.01.2020;
19. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Şendreni-adeverinţă nr.37/16.01.2020;
20. Şcoala Gimnazială nr.25 Galaţi-adeverinţă nr.55/17.01.2020.
7.
Data : 18.02.2020
SINDICATUL LIBER ”EDUCAŢIA” GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.8/31.01.1991 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din data de 07.04.2005 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, privind modificarea statutului şi  denumirii sindicatului;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului, nr.20/17.02.2020, privind numărul de membri de sindicat din următoarele 8 unităţi: Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galaţi, Şcoala Gimnazială „Sfîntul Nicolae”  Comuna Vînători, Şcoala Gimnazială nr.1 Comuna Frumuşiţa, Şcoala Gimnazială „Petru Rareş” Frumuşiţa, Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi cu structură Şcoala Profesională Specială „P.P.Neveanu”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Codruţa”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Croitoraşul cel Viteaz” Galaţi, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Galaţi.
- Adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galaţi – adeverinţa nr.6471-F/14.11.2019
2. Şcoala Gimnazială „Sfîntul Nicolae”  Comuna Vînători – adeverinţa nr.4116/06.11.2019
3. Şcoala Gimnazială nr.1 Comuna Frumuşiţa – adeverinţa nr.1260/28.10.2019
4. Şcoala Gimnazială „Petru Rareş” Frumuşiţa – adeverinţa nr.2181/09.10.2019
5. Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi cu structură Şcoala Profesională Specială „P.P.Neveanu”– adeverinţa nr.3299/02.10.2019
6. Grădiniţa cu Program Prelungit „Codruţa”- adeverinţa nr.1863/18.10.2019
7. Grădiniţa cu Program Prelungit „Croitoraşul cel Viteaz” Galaţi - adeverinţa nr.1515/03.10.2019
8. Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Galaţi - adeverinţa nr.586/02.10.2019.
8.
Data :18.02.2020
SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ŞANTIERUL NAVAL GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.118/14.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copie după procesul  verbal din cadrul Adunării Generale de alegeri a membrilor Biroului Executiv din data de 06.02.2020;
-Declaraţia  nr.22/18.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Adeverinţa nr.150/17.02.2020 eliberată de SC Den Breejen Romania SRL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
9.
Data :18.02.2020
SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ŞANTIERUL NAVAL GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.118/14.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copie după procesul verbal din cadrul Adunării Generale de alegeri a membrilor Biroului Executiv din data de 06.02.2020;
-Declaraţia nr.21/18.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
10.
Data : 20.02.2020
SINDICATUL ”SOLIDARITATEA SANITARĂ” GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.47/2000 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei civile nr.3/2008 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  modificare a statutului sindicatului și schimbare a denumirii sindicatului;
- Copia Încheierii nr.639/PJ/19.11.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  modificare a componenţei membrilor structurii de conducere a sindicatului;
- Copia Certificat de înregistrare fiscală a sindicatului;
- Declaraţia nr.199/19.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul de membri de sindicat (cotizanţi şi necotizanţi) la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi;
- Copia Adeverinţei nr.3553/17.02.2020 eliberată de Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi privind numărul de posturi ocupate valabil la data de 31.01.2020.
11.
Data : 27.02.2020
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1996 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.612/21.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă nr.438/07.02.2020 eliberată de Centrul Medico Social Pechea privind numărul total de angajaţi  din unitate.
12.
27.02.2020
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1996 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014 PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.615/21.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.344/06.02.2020 eliberată de Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor privind numărul total de angajaţi  din unitate.
13.
Data : 27.02.2020
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1996 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.614/21.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă nr.1586/06.02.2020 eliberată de Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate.
14.
Data : 27.02.2020
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1996 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014 PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.608/21.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.901/06.02.2020 eliberată de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Cuv.Parascheva”Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate.
15.
Data : 27.02.2020
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1996 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014 PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.613/21.02.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.110/03.02.2020 eliberată de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate.