Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2019:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data : 12.02.2019
SINDICATUL NAŢIONAL „CARTEA FUNCIARĂ”
- Copia Sentinței Civile nr.47 din 28.08.2006 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.23 din 29.05.2014 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului, componenţei Comitetului Sindical de Conducere şi Comisiei de Cenzori;
- Copia Sentinţei Civile nr.21 din 21.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenţei Comitetului Sindical de Conducere al sindicatului;
- Declarația nr.67/07.02.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.
- Copie după adeverinţa nr.860/06.02.2019 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
2.
Data : 14.03.2019
SINDICATUL „SOLIDARITATEA SANITARĂ”TECUCI
- Copia Sentinței Civile nr.879 din 23.05.2003 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.2472 din 29.12.2006 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului, compunerea organului de conducere;
- Copia Sentinţei Civile nr.419 din 22.02.2017 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului;
- Copie după declarația nr.24/14.03.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Spitalul Municipal ”ANTON CINCU “ Tecuci.
- Copie după adeverinţa nr.2612/12.03.2019 eliberată de Spitalul Municipal ”ANTON CINCU “ Tecuci privind numărul de angajaţi din unitate.
3.
Data : 10.05.2019
SINDICATUL DEMOCRATIC AL BUGETARILOR DIN ROMÂNIA
- Copia Sentinței Civile nr.78/PJ/26.11.2010 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului din data de 07.05.2019 privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie după adeverinţa nr.409/09.05.2019 eliberată de Centrul Multifuncţional de Servicii  Sociale  pentru Tineri Galaţi  privind numărul de angajaţi din unitate;
4.
Data : 30.05.2019
SINDICATUL ROMPORTMET
- Copia Sentinţei Civile nr.26 din 10.08.2001 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Deciziei Civile nr.2518 din 19.12.2001 a Tribunalului Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Procesul Verbal nr.20/15.05.2019 cu privire la modificarea numerică a membrilor din Consiliul de conducere  a Sindicatului ROMPORTMET GALATI;
- Declarația nr.26/15.05.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din SC ROMPORTMET SA Galaţi.
- Adeverinţa nr.1543/28.05.2019 eliberată de SC ROMPORTMET SA Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
5.
Data: 04.06.2019
SINDICATUL “FORTUNA” GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.20/PJ/07.04.2000 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia procesului verbal nr.010/25.01.2017 a Sindicatul “Fortuna” Galaţi cu privire la organizarea de noi alegeri, conform cu statutul adoptat;
-Declaraţia nr.12/03.06.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Adeverinţa nr.1080/30.05.2019 eliberată de SC Port  Agency SA Galaţi  privind numărul de angajaţi din unitate;
6.
Data: 12.07.2019
Sindicatul DANUBIUS Galaţi
- Copia Sentinţei civile nr.17PJ/26.03.2010 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Certificat din 06.05.2010 eliberată de Judecătoria Galaţi, Biroul Asociaţii şi Fundaţii de înscriere a sindicatului în Registru special;
- Copie după Încheiere ședință din Camera de Consiliu din 27.03.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenței Biroului Executiv;
- Copia declaraţiei semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat, nr.21/11.07.2019;
- Copia adresă nr.1045/10.07.2019 eliberată de Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate;
- Copie statut  Sindicatul „Dunărea”.
7.
Data: 10.09.2019
SINDICATUL REPARAŢII NAVALE „NAVROM“ GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.96/PJ/1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia după Sentinţei civile nr.8214/2013/PJ/16.09.2013 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  modificare a denumirii sindicatului;
- Copia Încheierii nr.90/PJ/19.02.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  modificare  a componenței Consiliului de Conducere a sindicatului;
- Adresa nr.015/05.09.2019, semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat;
- Adeverinţa nr.5433/04.09.2019 eliberată de SC NAVROM SHIPYARD SRL Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
8.
Data: 13.09.2019
SINDICATUL LUCRĂTORILOR DE LA DUNĂRE “FARUL” GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.4/PJ/16.02.1994 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile după încheierea nr.580/PJ/10.08.2017 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în componenţa organelor de conducere;
-Declaraţia nr.208/12.09.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.3079/11.09.2019 eliberată de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos  R.A. Galaţi  privind numărul de angajaţi din unitate;
9.
Data: 30.09.2019
SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET BUCUREŞTI
-Copia Sentinței Civile nr.31/S/23.09.2016 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.7216/28.06.2019 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti cu privire la modificarea statutului sindicatului;
-Copia Încheierii din 19.07.2019 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti cu privire la îndreptare eroare materială referitoare  la adresa sindicat;
-Copie declaraţia nr.208//SNST/25.09.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adresa nr.1873/25.09.2019 eliberată de Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Galaţi  privind numărul de angajaţi  din unitate;
10.
Data: 29.10,2019
SINDICATUL SIDERURGISTUL AMG GALAŢI
- Copia Încheierii din camera de consiliu din 07.02.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul Liber Uzina de Laminate Plate;
- Copia Sentinţei civile nr.190 PJ/2011 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul  Siderurgistul AMG prin fuziunea a 7 sindicate;
- Copia Sentinţei civile nr.473/PJ/2017 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de  modificare a statutului, numărul şi componenţa organelor de conducere ale sindicatului;
- Copia Deciziei civile nr.1084/22.11.20017 a Tribunalului Galaţi de contestare a reprezentativităţii;
- Copie declaraţiei nr.1861/28.10.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat;
- Adeverinţa nr.9000/1490/28.10.2019 eliberată de Liberty Galaţi S.A. privind numărul de angajaţi din unitate.
11.
Data : 30.10.2019
SINDICATUL I.C.M.R.S. GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.111/PJ/13.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.2001/18.02.2015/PJ a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în actele constitutive ale sindicatului şi în statutul sindicatului;
-Declaraţia nr.01/16/29.10.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.110/210/29.10.2019 eliberată de SC ICMRS SA Galaţi  privind numărul de angajaţi  din unitate;
12.
Data: 06.11.2019
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
-Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/03.12.1998 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în componenţa  şi  statutul sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 13.11.2003 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul şi componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia Sentinţei Civile nr.45/21.11.2008  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în statutul  sindicatului;
-Copia Sentinţei Civile nr.13382/2014PJ din 16.12.2014  a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  în actele constitutive ale  sindicatului;
-Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite  componenţa organelor de conducere din  sindicat;
-Copia declaraţiei nr.1408/01.11.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţa nr.1554/23.09.2019 eliberată de Centrul Financiar-Creşe Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
13.
Data: 29.11.2019
SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TECUCI
- Copia Sentinței nr.20/PJ/03.04.1990 a Judecătoriei Tecuci Judeţul Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.1930 din 06.09.2013 a Judecătoriei Tecuci Judeţul Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statului organizaţiei  sindicale;
- Copie declarație  din data de 28.11.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Şcoala Gimnazială “Şt.O.Iosif “Tecuci ;
- Copie după adeverinţă eliberată de Şcoala Gimnazială “Şt.O.Iosif “Tecuci privind numărul de angajaţi din unitate nr.1646/27.11.2019: