Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2021:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data: 14.01.2021
SINDICATUL SIDERURGISTUL AMG GALAŢI
- Copia Încheierii din camera de consiliu din 07.02.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul Liber Uzina de Laminate Plate;
- Copia Sentinţei civile nr.190 PJ/2011 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul Siderurgistul AMG prin fuziunea a 7 sindicate;
- Copia Sentinţei civile nr.473/PJ/2017 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului, numărul şi componenţa organelor de conducere ale sindicatului;
- Copia Declaraţiei nr.1007/2002/14.01.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat;
- Copia Adeverinţei nr.6460/06/05.01.2021 eliberată de LIBERTY TUBULAR PRODUCTS Galați SA privind numărul de angajaţi din unitate.
2.
Data: 20.01.2021
SINDICATUL LIBER ICEPRONAV GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.141/29.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copie Sentinței Civile nr.4616/2015 PJ a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificarea componenţei Consiliului de Conducere al sindicatului;
- Copie după procesul verbal încheiat la şedinţa de Consiliu pentru stabilirea conducerii executive a sindicatului din data de 15.01.2021;
- Copie după Declaraţia din 21.01.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Adeverinţa nr.23/19.01.2021 eliberată de SC ICEPRONAV ENGINEERING SRL privind numărul total de angajaţi din unitate.
3.
Data : 11.02.2021
SINDICATUL ”SOLIDARITATEA SANITARĂ” GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.47/2000 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei civile nr.3/2008 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului și schimbare a denumirii sindicatului;
- Copia Încheierii nr.639/PJ/19.11.2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă de modificare a componenţei membrilor structurii de conducere a sindicatului;
- Copia componenţei structurii de conducere a sindicatului;
- Copia declaraţiei nr.222/10.02.2021, semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat la nivelul CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” Galaţi;
- Copia adresei nr.221/10.02.2021 eliberată de CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
4.
Data : 25.03.2021
SINDICATUL LIBER AL SC AGROGAL SA GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.265/1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copie Sentinței Civile nr.5068/2012 PJ a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificarea componenţei comitetului de conducere al sindicatului;
- Copie după Încheierea nr.597/PJ/2017 a Judecătorie Galaţi definitivă şi irevocabilă, de reprezentativitate;
- Copie după Declaraţia nr.03/24.03.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul de membri de sindicat;
- Copie după Adeverinţa nr.1137/24.03.2021 eliberată de SC Agrogal SA privind numărul de angajaţi din unitate.
5.
Data : 30.03.2021
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr.520/2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului şi a componenţei organelor de conducere;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului, nr.275/29.03.2021, privind numărul de membri de sindicat din următoarele 2 unităţi: Şcoala gimnazială ”Sfântul Grigorie Teologul” Galaţi şi Şcoala Gimnazială nr.1 Bălăşeşti.
- Adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Şcoala gimnazială ”Sfântul Grigorie Teologul” Galaţi – adeverinţa nr.1039/22.12.2020;
2. Şcoala Gimnazială nr.1 localitatea Bălăşeşti – adeverinţa nr.1584/21.10.2020.
6.
Data : 08.04.2021
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr.520/2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului şi a componenţei organelor de conducere;
- Declaraţia nr.304/08.04.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate.
- Adeverinţa nr.839/07.04.2021 eliberată Şcoala Gimnazială Nr.5 Galaţi
7.
Data : 12.05.2021
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi cu privire la modificările intervenite componenţa organelor de conducere din sindicat;
- Copia declaraţiei nr.683/11.05.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţă nr.469/23.04.2021 eliberată de Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi privind numărul total de angajaţi din unitate.
8.
Data : 20.05.2021
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr.520/2019 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului şi a componenţei organelor de conducere;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului, nr.397/18.05.2021, privind numărul de membri de sindicat din următoarele 3 unităţi: Şcoala Gimnazială nr.1 Slobozia Conachi, Şcoala Gimnazială nr.1 Tuluceşti şi Grădiniţa cu Program Prelungit „ARLECHINO”.
- Adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială nr.1 Slobozia Conachi – adeverinţa nr.1077/13.05.2021;
2. Şcoala Gimnazială nr.1 Tuluceşti – adeverinţa nr.473/11.05.2021;
3. Grădiniţa cu Program Prelungit „ARLECHINO” – adeverinţa nr.2128/21.04.2021.
9.
Data : 24.05.2021
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.162/1990 a Judecătoriei Galați, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheiere nr.520 a Şedinţei din camera de consiliu din 20.09.2019 a Judecătoriei Galați, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenței organelor de conducere și a statutului sindicatului;
- Declarația nr.413/24.05.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Galaţi.
-Adeverinţa nr.5304/20.05.2021 eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
10.
Data: 10.10.2021
SINDICATUL „LUCRĂRILOR MULTIPLE JUDEŢENE” GALAŢI
- Copia Încheierii nr.673/PJ a Şedinţei din Camera de consiliu din 04.10.2017 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr.162/PJ a Şedinţei din Camera de consiliu din 20.03.2019 a Judecătoriei Galaţi cu privire la modificările componenţei Consiliului de conducere şi a Statutului;
- Copia declaraţiei nr.20/06.10.2021 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţei nr.3273/27.09.2021 eliberată de Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi privind numărul total de angajaţi din unitate.