Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2019:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data : 12.02.2019
SINDICATUL NAŢIONAL „CARTEA FUNCIARĂ”
- Copia Sentinței Civile nr.47 din 28.08.2006 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.23 din 29.05.2014 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului, componenţei Comitetului Sindical de Conducere şi Comisiei de Cenzori;
- Copia Sentinţei Civile nr.21 din 21.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenţei Comitetului Sindical de Conducere al sindicatului;
- Declarația nr.67/07.02.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.
- Copie după adeverinţa nr.860/06.02.2019 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
2.
Data : 14.03.2019
SINDICATUL „SOLIDARITATEA SANITARĂ”TECUCI
- Copia Sentinței Civile nr.879 din 23.05.2003 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.2472 din 29.12.2006 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului, compunerea organului de conducere;
- Copia Sentinţei Civile nr.419 din 22.02.2017 a Judecătoriei Tecuci, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului;
- Copie după declarația nr.24/14.03.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Spitalul Municipal ”ANTON CINCU “ Tecuci.
- Copie după adeverinţa nr.2612/12.03.2019 eliberată de Spitalul Municipal ”ANTON CINCU “ Tecuci privind numărul de angajaţi din unitate.