Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2020:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data: 14.01.2020
SINDICATUL „ACTIVE SYSTEM” GALAŢI
-Copia Sentinței Civile nr.8373/2015 PJ/24.09.2015 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
-Copia Statutului Sindicatului” Active System”
-Copia declaraţiei nr.333/10.01.2020 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă eliberată de SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.GALAŢI  privind numărul total de angajaţi  din unitate.