Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2022:

Având în vedere prevederile art. 52 lit. c din Legea nr. 62/2011, republicată, modificată, Legea dialogului social, au fost depuse următoarele:

1.
Data: 04.01.2022
SINDICATUL LIBER ICEPRONAV GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.141/29.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu din 23.09.1998 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în  componenţa organelor de conducere şi a statutului  sindicatului;
- Copia Încheierii nr.161/PJ/19.03.2021 din Şedinţa din Camera de consiliu din 19.03.2021 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în componenţa Biroului Executiv al Consiliului Sindicatului Liber ICEPRONAV;
- Copia declaraţiei din 04.01.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
-Copie adeverinţă nr.HR3/03.01.2022 eliberată de SC ICEPRONAV ENGINEERING SRL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
2.
Data: 05.01.2022
SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET
- Copia Sentinței Civile nr.31/S/23.09.2016 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.11748/02.12.2020 a Judecătoriei  Sector 3 Bucureşti cu privire la modificările intervenite în actele constitutive  ale  sindicatului;
- Copia declaraţiei nr.21/SNST/04.01.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţă nr.1134/06.12.2021 eliberată de Clubul Sportiv Municipal “Dunărea Galaţi”  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
3.
Data: 22.02.2022
SINDICATUL ICMRS
- Copia Sentinței Civile nr.111/PJ/13.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu nr.698/PJ din 13.12.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în  componenţa organelor de conducere şi a statutului  sindicatului;
- Declaraţia nr.01/04/22.02.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Adeverinţa din 27.02.2022 eliberată de SC TO PREST CONSTRUCT SRL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
4.
Data: 4.03.2022
SINDICATUL NAŢIONAL AL GREFEI JUDICIARE DICASTERIAL
- Copia Sentinței Civile nr.139/09.03.2005 a Judecătoriei  Timişoara, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.14552/26.11.2019 a Judecătoriei  Timişoara  cu privire la modificările intervenite în acte constitutive;
- Copia Sentinței Civile nr.7505/09.06.2021 a Judecătoriei  Timişoara  cu privire la modificările intervenite  în acte constitutive;
- Declaraţiei semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din cadrul instanţelor judecătoreşti din aria teritorială a Curţii de Apel Galaţi;
- Copie adeverinţă nr.1219/A/21/08.03.2022 eliberată de Curtea de Apel Galaţi privind numărul total de angajaţi  din unitate şi al instanţelor aflate în aria teritorială de competenţă.
5.
Data : 17.05.2022
SINDICATUL NAŢIONAL AL GREFEI JUDICIARE DICASTERIAL
- Copia Sentinței Civile nr.139/09.03.2005 a Judecătoriei  Timişoara, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.14552/26.11.2019 a Judecătoriei Timişoara cu privire la modificările intervenite în actele constitutive şi  în componenţa biroului executiv;
- Copia declaraţiei din data de 01.05.2022, semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din cadrul unităţilor de parchet subordonate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi;
- Copia adeverinţei nr.48/VIII/1/IP/2022 din data de 06.05.2022,eliberată de  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi privind situaţia posturilor la data de 01.05.2022, pentru personalul auxiliar de specialitate,personalul conex şi personalul contractual din aria teritorială de competenţă;
6.
Data : 06.06.2022
SINDICATUL SANITAS DIN SPITALUL CF GALAŢI
- Copia Încheierii de şedinţă din camera de consiliu din data de 22.03.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia după Încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 07.09.2021 a Judecătoriei Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statutului sindicatului;
- Declaraţia semnată de  reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat,nr.19/06.06.2022;
- Adeverinţa nr.6867/06.06.2022,eliberată de Spitalul General C.F.Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
7.
Data : 20.06.2022
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/22.02.1990 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.51/PJ/20.02.1992 a Judecătoriei  Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea  şi  statutul sindicatului;
- Copia Încheierii nr.141/PJ din Şedinţa în Camera de consiliu din 15.03.2019 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în componenţa organelor de conducere din  sindicat;
- Declaraţia nr.459/17.06.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţa nr.164/25.02.2022 eliberată de CĂMINUL PENTRU PERSOANELE VĂRSTNICE “SF.SPIRIDON ”GALAŢI privind numărul total de angajaţi  din unitate.
8.
Data : 29.06.2022
SINDICATUL  “TESA  şi OPERATIVI din cadrul SC ECOSAL PREST SA”
- Copia Sentinței Civile nr.30/04.05.2000 a Judecătoriei  Galaţi,definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu din 25.01.2002 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în  componenţa organelor de conducere ale sindicatului;
- Copia Încheierii din Şedinţa din Camera de consiliu din 17.06.2002 a Judecătoriei Galaţi  cu privire la modificările intervenite în denumirea sindicatului;
- Declaraţia nr.14 din 27.06.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie adeverinţă nr.10169/28.06.2022 eliberată de Serviciul Public ECOSAL Galaţi  privind numărul total de angajaţi  din unitate.
9.
Data : 29.07.2022
SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN BIBLIOTECA “ V. A. URECHIA”
- Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 12.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii Şedinţei din Camera de consiliu din 08.07.2005 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă,  cu privire la modificările intervenite în statutului  sindicatului;
- Copia Hotărârii nr.10258/2015/PJ/18.11.2015 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă,  cu privire la modificările intervenite în actele constitutive ale sindicatului;
- Copia Încheierii nr.567/2021 a Şedinţei din Camera de consiliu din 28.09.2021 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenţei Biroului Executiv;
- Copia declaraţiei nr.25/29.07.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copia adeverinţei nr.2613/14.07.2022 eliberată de Biblioteca Judeţeană“ V. A. Urechia” privind numărul total de angajaţi din unitate.
10.
Data :14.09.2022
SINDICATUL LIBER SOLIDARITATEA SANITARĂ
- Copia Sentinței Civile nr.23/23.05.2007 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinței Civile nr.6313/2012PJ din 11.06.2012  a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, cu privire la modificările intervenite în denumirea sindicatului şi în componenţa  organului de conducere;
- Copia declaraţiei din data de 14.09.2022, semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind  numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Adeverinţa nr. 13030/12.09.2022,eliberată de Spitalul de Psihiatrie „ELISABETA DOAMNA”  Galaţi privind numărul total de angajaţi din unitate.
11.
Data : 01.11.2022
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI
- Copia Sentinţei civile nr.162/29.03.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Încheierii nr. 294/PJ/2022 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statutului sindicatului în structura şi componenţa  organelor  de conducere;
- Declaraţia nr.713/01.11.2022 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Adeverinţa nr. 5847/01.11.2022 eliberată de Liceul de Transporturi Auto “TRAIAN VUIA” Galaţi;