Despre Contractul Colectiv de Muncă

 

Precizari privind Contractul Colectiv de Munca
 

- Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate

- Documentele care se depun in vederea inregistrarii unui Contract Colectiv de Munca

- Legea nr. 62R din 2011 a dialogului social

- Extras din Procedura operationala privind înregistrarea Contractului Colectiv de Munca

Dosare de reprezentativitate sindicate - anul 2018:

1.
Data: 12.01.2018
SINDICATUL ENERGETICIENILOR GALAŢI
- Copia Sentinţei Civile nr.71/PJ/1990; 3/2004; 247/PJ/2017. 
- Declaraţia nr.2/11.01.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.174/09.01.2018.
2.
Data: 26.02.2018
SINDICATUL TESA ŞI OPERATIVI DIN CADRUL S.C. ECOSAL S.A. GALAŢI
- Copia Sentinţei Civile nr.30/PJ/2000 , Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu din 25.01.2002, 17.06.2002.
- Declaraţia nr.11/26.02.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.2491/26.02.2018.
3.
Data: 09.03.2018
SINDICATUL SANITAS GALAŢI
- Copia Sentinţei Civile nr.51/PJ/1990; 45/PJ/2008; 13382/PJ/2014,  Încheierii de şedinţă din Camera de Consiliu din 20.02.1992, 13.11.2003.
- Declaraţia nr.284/07.03.2018 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Declaraţia angajatorului privind numărul angajaţilor din unitate-  înregistrată sub nr.224/05.03.2018.
4.
Data: 17.09.2018
SINDICATUL SIDERURGISTUL AMG GALAŢI
- Copia Încheierii din camera de consiliu din 07.02.1990 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă , de dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul Liber Uzina de Laminate Plate;
- Copia Sentinţei civile nr.190/PJ/2011 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă , de dobândire a personalităţii juridice de către sindicatul Siderurgistul AMG prin fuziunea a 7 sindicate;
- Copia Sentinţei civile nr.473/PJ/12.05.2017 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare  a actelor constitutive şi a statutului sindicatului;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate,nr.1684/17.09.2018;
- Copia adeverinţei nr.43/14.09.2018  eliberată de SC Vesuvius Refractories SRL Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.
5.
Data: 13.11.2018
SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TECUCI
- Copia Sentinței nr.20/PJ/03.04.1990 a Judecătoriei Tecuci Judeţul Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.1930 din 06.09.2013 a Judecătoriei Tecuci Judeţul Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statului organizaţiei  sindicale;
- Declarația semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din următoarele 2 unităţi şcolare: Grădiniţa cu program prelungit nr.16 Tecuci, Grădiniţa cu program prelungit nr.17 Tecuci ;
- Copii după adeverinţele eliberate de unităţi privind numărul de angajaţi din unitate, după cum urmează:
1. Grădiniţa cu program prelungit nr.16 Tecuci -adeverinţa nr.1149/10.10.2018;
2. Grădiniţa cu program prelungit nr.17 Tecuci -adeverinţa nr.668/12.10.2018;
6.
Data: 27.11.2018
SINDICATUL DIN TEATRUL MUZICAL ”NAE LEONARD” GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.12/24.06.1999 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia după Încheierea din camera de consiliu  nr.637/PJ din 26.09.2018 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statului organizaţiei  sindicale;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie după adeverinţa nr. 964/20.11.2018 eliberată de Teatrul de păpuşi ”GULLIVER” Galaţi  privind numărul de angajaţi din unitate;
7.
Data: 18.12.2018
SINDICATUL  AMBULANŢA GALAŢI
- Copia Sentinței Civile nr.65/11.07.1991 a Judecătoriei  Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia după  Încheierea din camera de consiliu  nr.672/PJ din 17.10.2018 a Judecătoriei Galaţi, definitivă şi irevocabilă, de modificare a statului organizaţiei  sindicale;
- Declaraţia semnată de reprezentantul legal al sindicatului din data de 18.12.2018 privind numărul total de membri de sindicat din unitate;
- Copie după adeverinţa nr. 4941/16.11.2018 eliberată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean  Galaţi  privind numărul de angajaţi din unitate;
8.
Data: 12.02.2019
SINDICATUL NAŢIONAL „CARTEA FUNCIARĂ”
- Copia Sentinței Civile nr.47 din 28.08.2006 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat;
- Copia Sentinţei Civile nr.23 din 29.05.2014 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a Statului sindicatului, componenţei Comitetului Sindical de Conducere şi Comisiei de Cenzori;
- Copia Sentinţei Civile nr.21 din 21.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă şi irevocabilă, de modificare a componenţei Comitetului Sindical de Conducere al sindicatului;
- Declarația nr.67/07.02.2019 semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri de sindicat din Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.
- Copie după adeverinţa nr.860/06.02.2019 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi privind numărul de angajaţi din unitate.