DESPRE I.T.M. GALAŢI
Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi este un organ de specialitate aflat în subordinea Inspecţiei Muncii, care controlează aplicarea unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează domeniul muncii, relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi alte categorii de angajatori, cu excepţiile prevăzute de lege.