Evidență zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se realizează în registrul special de evidenţă a zilierilor.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

 

Informații privind Registrul electronic de evidență a zilierilor

 

Pentru prestarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional de către minori cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani este necesar acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali și se exprimă în scris.