Informatii de interes public

Accesul la informație

 

În conformitate cu Constituția României (capitolul II - drepturi și libertăți fundamentale, art. 31 - Dreptul la informație), accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Informațiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Galați vor fi oferite la cerere de către funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice în limitele Legii nr. 544/2001

Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001, Norme metodologice de aplicare a L.544/2001si in Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului de Munca Galati.