MASS-MEDIA
  • Comunicat de presă - referitor la Acţiunea de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Comerţului cu ridicata, cu...
  • COMUNICAT DE PRESĂ - referitor la Campania Naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru...
  • COMUNICAT DE PRESA -  „Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor” din...
  • Comunicat de presă - Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi...
  • Comunicat de presă - Campania Naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi...
  • Comunicat de presă - 200 de acţiuni de control ale inspectorilor de muncă efectuate în luna mai 2021 pentru verificarea respectării legislaţiei privind relaţiile de muncă, securitatea şi...
  • Comunicat de presă - Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară...
Showing 1 - 30 of 132 results.