Organigrama I.T.M. Galaţi


Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1671/2017 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă