Legislație Supravegherea Pieței

Legislație Supravegherea Pieței

1. O.G. nr. 20 din 18 august 2010 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

2. H.G. nr. 1.029 din 3 septembrie 2008 (*actualizată*) privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor.

3. H.G. nr. 457 din 18 aprilie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

4. H.G. nr. 115 din 5 februarie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata.

5. H.G. nr. 1.756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor  

6. H.G. nr. 207 din 17 martie 2005 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata.

7. H.G. nr. 612 din 30 iunie 2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

8. H.G. nr. 752 din 14 mai 2004 (*actualizată*) privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

9. H.G. nr. 332 din 28 martie 2007 (*actualizată*) privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze**) şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.

10. H.G. nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului