Legislație

LEGISLAŢIE  

 • Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca
 • Legea nr. 270/2017, Legea Prevenirii
 • H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere.
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 583/2016, Strategia anticorupţie
 • Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
 • H.G. 488/2017 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
 • Legea 62/2011, Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG nr. 82/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • H.G. nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverințelor de către autoritățile publice centrale si locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
 • Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;
 • LEGE nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal
 • Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, Republicată prin Legea nr. 232/2017;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*) privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi*)
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Legea 319/2006, privind sănătatea şi securitatea în muncă
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive
 • Lege nr.360/2003 privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTARARE nr. 123 din 7 februarie 2002
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018
  privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor;

 

 Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie linkurile de mai jos prin intermediul cărora puteţi consulta diverse acte normative: