Supravegherea Pieței

Programul sectorial de supraveghere a pieței al Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj pe anul 2017

Acțiunea nr.6 din programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2017 are la bază programul sectorial de supraveghere a pieței, cerința reglementată de art 18(5) al Regulamentului CE 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

Ca urmare, Romania prin autoritățile de supraveghere a pieței desemnate pe domenii de competență,  inclusiv Inspecția Muncii a instituit și a pus în aplicare programe sectoriale de supraveghere a pieței. Acest program a fost transmis la Comisia Europeană prin intermediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, care este autoritate competentă.

Astfel, se urmărește concentrarea acțiunilor de control pe domenii prioritare prin stabilirea unor categorii de produse ce urmează a fi verificate. Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2017 sunt: motofierăstraie și electrofierăstraie portabile, fierăstraie circulare inclusiv fierăstraie circulare cu banc, motopompe și electropompe de apă, betoniere, aparatură electrică utilizată în mediu ATEX, îmbrăcăminte de protecție pentru temperaturi normale, căști de protecție, ochelari de soare, explozivi de uz civil și articole pirotehnice.

Monitorizarea rezultatelor și evaluarea eficienței activității de supraveghere a pieței desfășurată de inspectorii de muncă, se realizează permanent în sistem on-line utilizând baza de date proprie Inspecției Muncii destinată special acestei activități.

 

Monitorizarea rezultatelor si evaluarea eficientei activitatii de supraveghere a pietei desfasurata de inspectorii de munca, se realizeaza permanent in sistem on-line utilizand baza de date proprie Inspectiei Muncii destinata special acestei activitati.

Baza de date este accesibilă la adresa: http://upr.im.ro