Acte solicitate de inspectorii de muncă SSM în urma unui control

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca, in cadrul actiunilor de control, in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM):

1. Certificat inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii;   

2. Certificat constatator-autorizarea de functionare in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile desfasurate;   

3. Registrul unic de control, copie CI/BI administrator, imputernicire scrisa si CI/BI pentru reprezentantul societatii in vederea semnarii documentelor de control;

4. Evaluarea riscurilor de accidentare si planul de prevenire si protectie;

5. Tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta locurilor de munca cu pericol grav si iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

6. Instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate-sanatate in munca;

7. Lista de dotare a salariatilor cu echipamente individuale de protectie;

8. Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca;

9. Fise post cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si fise de aptitudini eliberate de medicina muncii;

10. Baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii de prevenire si protectie (decizie lucrator desemnat si dovada curs SSM; decizie serviciu intern SSM si dovada curs SSM; contract cu serviciul extern de prevenire si protectie si certificat de abilitare);

11. Decizia de infiintare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM), procesele verbale incheiate la intrunirile trimestriale ale CSSM, raportul anual al conducatorului unitatii –in CSSM- cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, regulamentul de functionare al CSSM;

12. Avizul ISCIR pentru echipamentele tehnice ce intra sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat si sub presiune; aparate de incalzit);

13. Autorizare personal conform prevederilor legale;

14. Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii (buletin verificare periodica-prize de pamant/ centura de impamantare);

15. Alte documente:

-Buletin determinari noxe profesionale si microclimat;

-Documente cu regim special: „Comanda de materii explozive”, „Indeplinirea comenzii”, „Registrul de evidenta intrarii si iesirii materiilor explozive in si din depozit”;

-Dispozitia de impuscare, Documentul de securitate si sanatate (industria extractiva), Programul anual de exploatare;

-Decizii interne pentru conducatorii locurilor de munca, personalul cu responsabilitati specifice (ex:manipulare-depozitare recipiente cu oxigen, deservire instalatii de aer comprimat);

-Documentul privind protectia împotriva exploziilor si Atestatul GANEx emis de INCD INSEMEX SA Petrosani;