Anunt Comisie de Abilitare Servicii Externe

Nr. 78 / SCSSM DEVA / 05.02.2024

 

ANUNŢ

 

 

       

Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, s-a constituit Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Şedinţa comisiei va avea loc la data de 29.03.2024 ora 1200 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara din Deva, Aleea Muncii, nr. 2.

Solicitanţii vor transmite dosarele întocmite conform prevederilor art. nr. 37 şi 43 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006 prin poştă, cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, conform prevederilor art. nr. 38 (1),  din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cererile urmând să fie înregistrate în ordinea primirii lor.

 

 

Bozdog Adrian Florin

PREŞEDINTE

 

Todoran Vasile

SECRETARIAT