Funcţionari publici care au început sau încetat raportul de serviciu