Supravegherea Pieței

Programul sectorial de supraveghere a pietei al Inspectiei Muncii pe anul 2014

Actiunea nr.8 din programul cadru al Inspectiei Muncii pe anul 2014 are la baza programul sectorial de supravegherea pietei, cerinta reglementata de art 18(5) al Regulamentului CE 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor.

Ca urmare Romania prin autoritatile de supraveghere a pietei desemnate pe domenii de competenta inclusiv Inspectia Muncii a instituit si pus in aplicare programe sectoriale de supraveghere apietei. Acest program a fost transmis la Comisia Europeana prin intermediul Ministerului.

Prin stabilirea unor categorii prioritare de produse ce urmeaza a fi controlate se urmareste concentrarea actiunilor de control pe domenii prioritare urmarindu-se astfel cresterea eficientei nactiunilor de control.

Principalele grupe de produse incluse in programul sectorial sunt: motostivuitoare, automacarale, echipament alpinism utilitar, ventilatoare in mediu ATEX, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice.

Produsele mentionate acopera toate hotararile de guvern sectoriale care sunt in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform tabelului.

Monitorizarea rezultatelor si evaluarea eficientei activitatii de supraveghere a pietei desfasurata de inspectorii de munca, se realizeaza permanent in sistem on-line utilizand baza de date proprie Inspectiei Muncii destinata special acestei activitati.

Baza de date este accesibilă la adresa: http://upr.im.ro 

Informatii legislative cu privire la producatori, importatori, distribuitori si consumatori:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_ro.htm