Legislaţie
 

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

ORDONANTA DE URGENTA NR 99 PRIVIND MASURILE APLICATE IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME

 
- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, modificata
           - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, modificata
           - Monitorul Oficial nr. 882 /30 .10. 2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu completarile si modificarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
 
- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie
           -Monitorul Oficial nr. 1/05.01.2009
 
- Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
           -Monitorul Oficial nr. 427/25.06.2010
 
- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca 
           - Monitorul Oficial nr. 411/21.06.2010
 
- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata
           - Monitorul Oficial nr. 97/07.02.2011
 
- Hotararea Guvernului nr. 1401/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata 
           - Monitorul Oficial nr. 43/18.01.2011
 
- Hotararea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu completarile si modificarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 380/03.05.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
           -Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
           - Monitorul Oficial nr 696 din 15 august 2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
           -Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
           -Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctractiva de suprafata sau subteran
           -Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
           -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
           -Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
           -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
           -Monitorul Oficial nr. 739/30.09.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
           -Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006 
 
-Hotararea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
           - Monitorul Oficial nr 757 / 06 .09. 2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
           -Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice
           -Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
           -Monitorul Oficial nr. 815 /03 .10. 2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, modificata
           -Monitorul Oficial nr. 845 /13 .10. 2006 
 
- Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata
           - Monitorul Oficial nr. 332 /17 .05 .2007 
 
- Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara
           - Monitorul Oficial nr. 407/ 18. 06. 2007
 
- Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
           - Monitorul Oficial nr. 473 / 13. 07. 2007
 
- Hotararea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
           - Monitorul Oficial nr. 568 din 14 august 2009
 
- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (*republicata*)
           - Monitorul Oficial nr. 522 din 25 iulie 2011
 
- Hotararea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
           - Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013 
 
- Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM 
           -Monitorul Oficial nr. 70 /30. 01. 2007
 
- Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile 
           -Monitorul Oficial nr. 234 /04. 04. 2007
 
- Hotararea Guvernului nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
           -Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
 
- Hotararea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
           -Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, cu completarile si modificarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003 
 
- Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004 
 
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata
           -Monitorul Oficial nr. 772 /12. 11. 2009
 
- Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 708 /17. 08. 2006
 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
           -Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
 
- Hotararea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca
           - Monitorul Oficial nr. 315/07.07.2000
 
- Legea nr. 359 din 8/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare
           -Monitorul Oficial nr. 839/13. 09. 2004
 
- Hotararea Guvernului nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor 
           -Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002
 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
           -Monitorul Oficial nr. 328/25.04.2008
 
- Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului 
           -Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002
 
- Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002
           -Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002
 
- Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere 
           -Monitorul Oficial nr. 840/21.11.2002
 
-Ordinul nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei
           -Monitorul Oficial nr. 364/28.05.2003
 
- Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala 
           -Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001
 
- Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
           - Monitorul Oficial nr. 535/23.07.2002
 
- Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, modificata
 
- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
 
- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, modificata
 
- Hotararea Guvernului nr. 1.256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
 
 

Romanian legislation regarding occupational health and safety