Avize, autorizații eliberate de către ITM în domeniul SSM

 MODELE RECOMANDATE  PENTRU EVIDENŢELE SUBSTANŢELOR CHIMICE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA SSM

 

·         Lista cu substanţele şi amestecurile chimice periculoase deţinute, conform art. 24(2) din Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată;

·         Anexă la Lista cu substanţele şi amestecurile chimice periculoase deţinute, conform art. 24(2) din Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată - Adresa pentru transmiterea acesteia la ITM; 

·         Inventarul/registrul agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate, conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici modificată; 

·         Lista nominală a lucrătorilor implicați în activitățile pentru care rezultatele evaluării evidențiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor, conform Art. 23 (1) din HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă modificată;  

·         CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;  

·         DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE;