Organigrama I.T.M. Maramureş


Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1956/2022 pentru aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti şi a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă