Despre ITM Salaj
  Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, in conditiile Legii nr.108/1999
 
Instituţia este înfiinţată şi este organizată în baza:
 
Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti.
Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de câte un inspector-şef care are în subordine 2 inspectori-şefi adjuncţi.

Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:
a) controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei;
b) furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă;
c) informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare;
d) prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate;
e) iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale.

În realizarea atribuţiilor sale, Inspecţia Muncii cooperează, pe plan naţional şi internaţional, pe bază de protocoale, acorduri şi memorandumuri, cu instituţii similare, cu inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, cu organizaţii ale partenerilor sociali şi cu orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legii
Informaţii de contact
B-dul M. Viteazul nr. 85
Mun. Zalau, Jud. Salaj
TEL
 0260 614504
 0260 611929
 
FAX
 0260 610244
 
EMAIL
itmsalaj@itmsalaj.ro
 
Program cu publicul
Luni - Joi 08.00 - 16.30
Vineri 08.00 - 14.00
Informații cu privire la modalitatea de obținere a parolei, în vederea depunerii fișierului .rvs pe portalul online REGES, pot fi obtinute accesând secțiunea REGES sau consultând documentul "Solicitarea și obținerea parolei".
Cum ne gasiti

 

zona de informare
 
Informații privind Legea prevenirii nr. 270/2017
vezi mai mult
 
Ghiduri RM
Avertisment munca în străinătate
vezi mai mult
 
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
vezi mai mult
 
Eşti lucrător sezonier in UE?
vezi mai mult
 
INFORMARE privind salariul minim brut pe ţară
vezi mai mult
 
Mobilitatea forţei de muncă
vezi mai mult
 
Informaţii detaşare transnaţională
vezi mai mult
 
Anunț MAE pentru cetățenii britanici posesori ai unui permis de ședere/certificat de înregistrare valabil în România
vezi mai mult
 
Ghiduri SSM
Împreună pentru crearea unei culturi de prevenire în SSM
vezi mai mult
 
Locuri de munca sanatoase
vezi mai mult
 
Programul oficial de Internship al Guvernului
vezi mai mult
 
Servicii externe de prevenire și protecție. Documentații SSM avizate.
vezi mai mult
 
 
 
 
Protectia Consumatorilor