Incadrarea in munca a cetatenilor straini

In Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, se intelege prin strain persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

--  Potrivit art. 36 din Codul muncii, cetatenii straini si apatrizii pot fi incadrati prin contract individual de munca in baza avizului de angajare sau a permisului de sedere in scop de munca.

Romania a procedat la transpunerea directivelor europene privitoare la munca strainilor si la conditiile angajarii acestora. In prezent, avizul de angajare este reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Reglementarile privind angajarea strainilor continua sa diferentieze diferitele categorii de lucratori: lucratori permanenti, lucratori stagiari, lucratori sezonieri, lucratori transfrontalieri, lucratori inalt calificati, etc. prevazand in cazul fiecareia dintre aceste categorii conditiile speciale de dobandire a avizului de angajare.

--  Exista insa cateva reguli cu caracter general, intre care aceea ca cererea pentru obtinerea avizului de angajare se depune de catre angajator, nu de catre lucratorul strain. Tot angajatorul este cel care trebuie sa probeze faptul ca desfasoara activitati compatibile cu functia pentru care solicita incadrarea in munca a strainului, ca are achitate obligatiile catre bugetul de stat si ca nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal. In plus, Inspectoratul General pentru Imigrari va verifica si ca angajatorul nu a fost sanctionat pentru savarsirea anumitor contraventii (cum ar fi cea de primire la munca a unor persoane fara forme legale), precum si ca strainul indeplineste conditiile de viza pe teritoriul Romaniei.

Pentru angajarea unui strain este de asemenea necesar sa nu se fi epuizat contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca. Anul acesta,  acest contingent este de 100.000 persoane, potrivit Hotararii Guvernului nr.132/2022.

 

Exista categorii de straini care pot fi incadrati in munca fara a fi necesar avizul de angajare:

a)    Strainii  cu drept de sedere pe termen lung si membrii de familie ai unui cetatean roman;

b)    Studenții pot fi incadrati in munca numai cu contracte de muncă de maxim 4 ore/zi;

c)    Strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania, persoanele cu statut de tolerat și solicitanții de azil;

d)    Alte categorii.

--  Incheierea unui contract individual de munca trebuie sa se faca in forma scrisa, in limba romana respectand reglementarile Legii nr.53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, in 2 exemplare cate una pentru fiecare dintre parti. Anterior inceperii activitatii, contractual individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta al salariatilor, care se transmite inspectoratului territorial de munca. Clauzele inserate intr-un contract de munca sunt urmare a negocierii directe intre angajator şi angajat.

Conform legii, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

În Romania, salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la demnitate in munca;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul la acces la formarea profesionala;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

 j) dreptul la protectie in caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

l) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. Anual, prin hotarare de guvern, este stabilit nivelul salariului minim, iar pentru anul 2022 valoarea acestuia este de 2550 lei.

In ceea ce priveste recunoasterea diplomelor obtinute de cetatenii statelor terte in cadrul sistemelor de invatamant, aceasta se realizeaza  prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, care evaluează și recunoaște actele de studii detinute de cetatenii  din statele non-UE, in vederea accesului pe piata fortei de munca din Romania. Prin recunoastere se intelege acceptarea ca autentica a unei diplome sau a unui act de studii, eliberate de o institutie de invatamant acreditata in tara de provenienta. Daca diploma sau actul sunt acceptate ca autentice cetateanul strain se va putea angaja potrivit pregatirii .

--  Atenţie!!! Recunoasterea diplomei sau a actului de studiu se realizează numai in scopul indicat.  Prin urmare, diploma sau actul de studiu recunoscute in scopul angajarii nu pot fi utilizate in scopul continuarii studiilor.  Pentru aceasta este necesara demararea unei noi proceduri de recunoastere cu un scop diferit. 

In ceea ce priveste timpul de munca, durata normala este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare (cu anumite exceptii). Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca suplimentara. Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Salariatii au dreptul la pauza de masa si repaus zilnic intre doua zile de munca care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, la repaus saptamanal care se acorda in doua zile

consecutive, de regula sambata si duminica, la concediu de odihna de minim 21 de zile lucratoare, la concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale ,la concedii de formare profesionala  si alte concedii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

·         Posibile forme de restrictionare a dreptului la munca

 

Neincheierea contractului individual de munca este practicata pentru evitarea birocratiei de care un angajator se loveste cand lucreaza cu straini (cum ar fi obținerea avizului de angajare) si/ sau pentru evitarea platii taxelor catre stat.

De exemplu, in timpul verii, unii studenti straini ajung sa lucreze 16 h/zi, fara contract de munca, in posturi sezoniere. Pe langa faptul ca munca lor nu este remunerata conform efortului depus, schimbarea vizei dupa finalizarea studiilor intr-una pentru munca ar fi ingreunata, in sensul ca viitorului angajator i-ar fi mai dificil sa dovedeasca faptul ca locul de munca vacant nu poate fi ocupat de un cetatean roman sau din UE/Spatiul Economic European (SEE), in lipsa dovezii oricarei experiente de munca a strainului pe care ar dori sa il angajeze.

Încetarea contractului individual de munca fara notificarea angajatului poate fi de asemenea motivata de evitarea birocratiei si a taxelor, dar si de mascarea anumitor incalcari ale drepturilor strainului de catre angajator si evitarea repercursiunilor, prin aducerea primului intr-o situație de ilegalitate.

Situațiile au impact in special asupra strainilor care au nevoie de aviz de angajare pentru a lucra în Romania, deoarece ei sunt obligati sa isi gaseasca un nou loc de munca in termen de 60 de zile de la incetarea vechiului contract, altfel ajung intr-o situatie de ilegalitate ( O.U.G.nr.194/2002).

Incheierea contractului individual de munca cu timp partial pentru scaderea taxelor datorate catre stat si a salariului  pe care, conform legii, angajatorul este obligat sa il plateasca in condițiile in care strainul lucreaza norma intreaga sau chiar ore suplimentare.

Contractul de munca nu este tradus intr-o limba de circulatie internationala, pe care strainul să o cunoască. Astfel acesta nu intelege prevederile din contract.

Aceasta situatie conduce la relatii tensionate intre angajat si angajator. Angajatul este de multe ori constrans sa accepte conditiile de munca deoarece altfel ar trebui sa-si gaseasca un nou loc de munca in termen de 60 de zile, ca sa poata ramane in Romania.

Neacordarea concediului de odihna/a zilelor libere are ca efect tot obtinerea de profit de catre angajator.

--  Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca, conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca, conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale sau colective de munca ori a unor clauze ale acestora ai conflictele in legatura cu constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de munca, sunt conflicte de drepturi si se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.

 

Nerespectarea prevederilor Legii nr.53/2003, O.G.25/2014, O.U.G. nr.164/2002 poate conduce la sanctionarea angajatorului si/sau cetateanului strain. Constatarea si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, respectiv de catre lucratorii Inspectoratului General pentru Imigrari sau ai Ministerului Afacerilor Interne.