Informații privind accidentele de muncă - Fișă comunicare eveniment

Prin vatamarea violenta a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces (Art. 5, lit. g din Legea nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)

Este, de asemenea, accident de munca:

 • accidentul suferit de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale;
 • accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
 • accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa, pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti;
 • accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers;
 • accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului.

Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate in:

 • accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;
 • accidente care produc invaliditate;
 • accidente mortale;
 • accidente colective, cind sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza. ( art.31, din Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)

Accidentul de munca urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea persoanei juridice sau, dupa caz, de persoana fizica, in calitate de angajator,inspectoratului teritorial de munca si, dupa caz, organelor de urmarire penala competente. Datele necesare comunicarii sunt prevazute in articolul nr.109 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 aprobate de  HG nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cercetarea accidentelor de munca se efectueaza astfel:

 • de catre persoana juridica in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de munca;
 • de catre inspectoratele teritoriale de munca in cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum si in cazul accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la persoane fizice;
 • de catre Inspectia Muncii in cazul accidentelor de munca colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
 • de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a Municipiului Bucuresti in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune( art. 29 din Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)

Persoana fizica, precum si persoana juridica care nu dispune de personal competent, sau nu are personal suficient, trebuie sa asigure cercetarea apelind la servicii externe abilitate sa presteze activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

La capitolul VII din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 aprobate de  HG nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se prezinta in detaliu metodologia referitoare le cercetarea evenimentelor.

In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele abilitate prin lege, persoana juridica sau fizica la care se inregistreaza accidentul va completa:

Fisa de comunicare operativa a accidentelor de munca si incidentelor periculoase

Formular de inregistrare a accidentelor de munca FIAM