Întocmirea și eliberarea adeverințelor de vechime

Vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate stabilită până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

In situatia pierderii, furtului sau deteriorarii carnetului de munca, titularul poate solicita eliberarea  unei  adeverinte de vechime  numai in baza unei cereri scrise (cerere eliberare adeverinta de vechime), potrivit art.3  alin.1 din O.G nr.33/2002, si a dovezii privind pierderea carnetului.

De asemenea, pot solicita eliberarea adeverintei de vechime si salariatii carora nu li s-au intocmit carnete de munca.

Adeverinta se intocmeste in urma  verificarii documentelor pe care angajatorii le-au depus in evidentele Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj.  Actul se redacteaza  in  doua exemplare, din care unul se inmaneaza solicitantului, iar al doilea exemplar se pastreaza si se arhiveaza impreuna cu celelalte documente anexate (cererile in original, copiile dupa mandate,etc.), in conformitate cu prevederile art.4 alin.1  din OG nr.33/2002.

Eliberarea exemplarelor originale ale adeverintelor se efectueaza numai persoanelor indreptatite sau mandatarilor acestora, dupa verificarea prealabila a identitatii  lor, in termen de 15 zile de la data depuneri cererii .

In conformitate cu prevederile art.7  alin.8 din H.G. nr. 905/2017 privind  registrul general de evidenta a salariatilor, la solicitarea scrisa (cerere extras revisal PF) a unui angajat sau a unui fost salariat, ITM Salaj elibereaza  extrase din baza de date REVISAL, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, din care  rezulta elementele din registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic asa cum a fost intocmit  si transmis de angajator.

Eliberarea adeverintelor de vechime si a extraselor Revisal se  supune unei taxe anticipate de 20 lei conform Ordin nr.826/2014 al MMFPSPV, si se poate achita atat la caseria din incinta sediului inspectoratului din Zalau, b-dul M.Viteazul nr 85 cat si în contul RO94TREZ5615032XXX005546 deschis la Trezoreria Municipiului Zalau CIF 4792191.

Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj elibereaza si alte tipuri de adeverinte, daca solicitarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile OG.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre  autoritatile publice centrale si locale

 

Ordin MMFPSPV nr.826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii