Legislație aferentă Relații de Muncă
Codul muncii – Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
• Ordinul nr. 1918/2011 al M.M.F.P.S. privind procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului in format electronic; 
• Ordinul nr. 1.140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta ;
• Ordinul nr. 2171/2022 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca;
• Legea nr.367/2022 privind dialogul social;
• Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor;
• Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora; 
• H.G. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
• Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
• Legea nr. 52 /2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Ordinul nr. 2171/2022 al M.M.F.P.S.P.V. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.52/2011privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri ;
• O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.210/1999 privind concediul paternal;
• HG 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
• ORDONANTA nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania;
• LEGE nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
• HOTARARE nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei;
• HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
• LEGEA nr. 270/2017 a prevenirii;
• HOTARARE nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere;
• LEGE nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
• HOTARARE nr. 473/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
• LEGE nr. 176/2018 privind internshipul;
• Legea nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata;
• H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
• O.U.G. nr.194/2002 - privind regimul strainilor in Romania, republicata;
• H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi si obligati ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificarile si completarile ulterioare;