MASS-MEDIA
Înapoi

11.02.2019 - Activitatea de control din luna Ianuarie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2019 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2016-2020.

Pe parcursul lunii ianuarie 2019 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare. Activitatea  inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate in vederea descurajarii si diminuarii acestui fenomen, care in fapt, reprezinta tot o forma de evaziune fiscala.

                                 

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 53 agenti economici din care 18 au fost sanctionati, aplicandu-se 7 amenzi, in cuantum total de 32.000 lei si  30  avertismente.

Incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost :

 • nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara ;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal ;
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat ;
 • nerespectarea de catre agentii de plasare atat a  obligatiei de a organiza o baza de date cu oferte ferme de locuri de munca in strainatate cat si de a pastra la sediul social copia contractului individual de munca incheiat cu angajatorul strain conform Legii nr.156/2000.

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea prevederilor  privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 • completarea registrului general de evidenta a salariatilor cu date eronate sau incomplete ;
 • .156/2000
 

 

     Adela DURAC

 

 • nerespectarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a obligatiei ca ofertele din contractele incheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite intr-un alt stat decat Romania sa contina toate informatiile prevazute la art.9 din Legea nr.156/2000 cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • nerespectarea de catre agentii de plasare a conditiilor  necesare pentru desfasurarea activitatii de mediere   in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate conform prevederilor Legii nr.156/2000
 • nerespectarea termenelor de transmitere a modificarii elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic ;
 • refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele necesare controlului.

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  40  de agenti economici aplicandu-se o amenda in cuantum de  6.000 lei  pentru lipsa controalelor medicale periodice  si 24 de avertismente.

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 2. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate 
 3. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 4. neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare.

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul