MASS-MEDIA
Înapoi

12.03.2019 - Activitatea de control pe luna februarie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2019 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2016-2020.

Pe parcursul lunii februarie 2019 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 78 agenti economici din care 44 au fost sanctionati, aplicandu-se 9 amenzi, in cuantum total de 84.000 lei si  64  avertismente.

In urma controalelor au fost depistate 8 persoane care munceau fara a avea intocmite contracte  individuale de munca,  angajatorii fiind sanctionati contraventional.

Incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi  :

 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal ;
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat ;
 • neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre angajator a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;
 • .156/2000

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea prevederilor  privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a datelor privind suspendarea contractului individual de munca ;
 

 

 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic ;
 • refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele necesare controlului.

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  44  de agenti economici aplicandu-se doua amenzi in cuantum total de  10.000 lei  pentru neindeplinirea masurilor dispuse de inspectorul de munca la controlul anterior, respectiv  lipsa controlului medical periodic si 36 de avertismente.

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 2. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate ;
 3. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 4. neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare.

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop                                           

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul