MASS-MEDIA
Înapoi

12.08.2019 - Activitatea de control din luna Iulie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2019 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2018-2020.

Pe parcursul lunii iulie 2019 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 58 agenti economici din care 30 au fost sanctionati, aplicandu-se 9 amenzi, in cuantum total de 16.300 lei si  39  avertismente.

In urma controalelor au fost depistate 3 persoane care munceau fara a avea intocmit contract  individual de munca,  angajatorii fiind sanctionati contraventional.

Alte incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat  amenzi se refera la :

 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat ;
 • nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara;
 • nerespectarea obligatiei ca salariatului sa i se elibereze  adeverinta de vechime la incetarea activitatii.

 

 • .156/2000

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea dispozitiilor privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea obligatiei, ca anterior inceperii activitatii, angajatorul sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul  individual de munca ;
 • nerespectarea prevederilor  privind  repausul saptamanal ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic .

 

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  36  de agenti economici aplicandu-se doua amenzi in valoare totala de 10.000 lei pentru lipsa instruirii lucratorilor, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor si 18 avertismente .

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 2. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 3. neasigurarea de catre angajator a echipamentului de protectie a lucratorilor ;
 4. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate. 

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul