MASS-MEDIA
Înapoi

13.05.2019 - Activitatea de control in aprilie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2019 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2016-2020.

Pe parcursul lunii aprilie 2019 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 76 agenti economici din care 25 au fost sanctionati, aplicandu-se 5 amenzi, in cuantum total de 26.500 lei si  40  avertismente.

In urma controalelor a fost depistata o persoana care muncea fara a avea intocmit contract  individual de munca,  angajatorul fiind sanctionat contraventional.

Incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi  :

 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal ;
 • nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara ;
 • nerespectarea obligatiei ca salariatului sa i se elibereze  adeverinta de vechime la incetarea activitatii.
 • .156/2000

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea prevederilor  privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara;
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 

 

 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic .

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  31  de agenti economici aplicandu-se 2 amenzi in cuantum total de  16.000 lei  pentru necomunicare in termen accident de munca, respectiv neasigurare schela in constructii avind ca urmare producere de accident de munca si 21  avertismente.

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 2. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 3. nerespectarea obligatiei de a stabili prin fisa postului atributiile si raspunderile in domeniul SSM pentru toti lucratorii ;
 4. neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare;
 5. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate. 

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul